Psikoterapist ve Psikiyatrist Farklar
GENEL

Psikoterapist ve Psikiyatrist Farklar

Psikiyatristler, tıbbi bir nedeni olabilecek olası zihinsel bozuklukları belirlemek için danışanlarıyla konuşan tıp doktorlarıdır. Psikiyatristler psikoterapist olabilir ancak psikoterapistlerin çoğu tıp diplomasına sahip değildir. Psikoterapistler, bir kişinin normal işlev görme yeteneğini etkileyen travmatik veya zihinsel sorunlar üzerinde danışanlarıyla, ailelerle veya gruplarla çalışırlar. Psikoterapistlerin çoğu klinik psikologlardan oluşur. Psikiyatristler tıp doktoru olduklarından dolayı psikoterapistlerden farklı olarak hastalarına ilaç tedavisi de uygulayabilirler.

Randevu Al

Psikiyatristlerin Sorumlulukları ve Psikoterapistler

Psikiyatristler ve psikoterapistler, zihinsel bozuklukları tanımak ve tedavi etmek için hastalarla birlikte çalışırlar. Danışanlarını bu konularda hem dinler hem de onlara tavsiyelerde bulunurlar. Ancak her ikisi de bu sorunları farklı şekillerde ele alır. Psikiyatristler, bir hastada rahatsızlığa neden olan tıbbi nedenleri arayan eğitimli tıp doktorlarıdır. Psikoterapistler doktor değillerdir ancak danışanın yaşamında sorunlara neden olabilecek problemleri tanımak için onlarla çalışan ve bu sorunları çözmek için çeşitli terapileri kullanan eğitimli terapistlerdir.

Psikiyatristler

Psikiyatristler, özel muayenehanelerde ve hastanelerde çalışan tıp doktorlarıdır. Psikiyatristler, zihinsel bozukluklara neden olan veya bunlarla ilişkili olabilecek tıbbi nedenleri ararlar. Hastaların tıbbi geçmişlerini öğrenirler, testler yaparlar ve hastaları için teşhis koyarlar. Tıp doktorları olarak ilaç yazabilirler veya özel tedaviler sağlayabilirler. Tedavi sürecinin etkinliğini izler, değerlendirir ve buna göre ayarlamalar yaparlar. Psikiyatristler danışanlarına psikoterapi uygulayarak da tedavi edebilir. Bazen de danışanı diğer olası terapi tedavileri için klinik psikologlara yönlendirebilirler.

Bir psikiyatristin iş sorumlulukları şunları içerir:

• Danışanı birçok yönden ele almak ve kaydını yönetmek
• Diğer tıp ve tedavi uzmanlarıyla işbirliği yapmak
• Ruhsal bozuklukların teşhisini koymak
• Tedavileri (psikoterapi ve gerekirse ilaç) yönetmek, yönlendirmek ve değerlendirmek

Randevu Al

Psikoterapistler

Psikoterapistler, Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), Kabul ve Adanmışlık Terapisi (ACT), Şema Terapisi, Hümanistik ve Bütünleştirici terapiler gibi çeşitli terapi programlarının uygulayıcılarıdır. Depresyon veya anksiyete gibi hastanın normal işleyişini bozan hastalıklarla başa çıkmak için en iyi yöntemleri belirlemeli ve hastalarına karşı empatik olmalıdırlar. Psikoterapistler, hastanın bireysel veya grup terapisine ihtiyacı olup olmadığını belirler. Ayrıca hastalara ilaç tedavisi veya diğer tedavilerin daha uygun olup olmayacağına karar vermek için hastanın seanslarını analiz ederler ve ardından bulgularına dayalı olarak önerilerde bulunurlar. İlaç tedavisi gerektiren durumlarda hastayı bir psikiyatriste yönlendirirler.

Bir psikoterapistin iş sorumlulukları şunları içerir:

• Danışanı tek veya grup seansları sırasında yakından dinlemek
• Danışanlar ve aile üyeleri ile iletişim
• Uzman psikiyatrist veya diğer terapistlerle işbirliği yapmak
• Danışan için bireysel ve grup oturumları planlamak

Tıp eğitimi almış olan psikiyatristler, psikoterapi yapmayı bilen, akıl sağlığının ötesinde gerekirse diğer hastalıkları da teşhis edebilen uzman bir doktordur. Psikoterapistler ise gerektiğinde doktorlarla da birlikte çalışabilen, terapi yapma eğitimi almış olan kişilerdir. Genellikle klinik psikologlardan oluşur.

Psikiyatristler ve Psikoterapist arasındaki üç temel fark şudur:

• Psikiyatristler tıp doktorudur ve psikoterapi de yapabilir.
• Psikiyatristler hastaya ilaç yazabilir ama psikoterapistler yazamaz.
• Psikiyatristler, hastalıkları teşhis eder, tedaviyi yönetir, karmaşık ve ciddi akıl hastalıkları için bir dizi tedaviler sağlar.
Psikoterapistler, hastalara yardım etmek için psikoterapi (konuşma terapisi) uygular.

Randevu Al


Uzm. Dr. Seher Çakmak

Uzm. Dr. Seher Çakmak

Psikiyatrist & Psikoterapist

Caddebostan'da bulunan özel muayenehanemde hastalarımı ve danışanlarımı yüz yüze veya internet üzerinden kabul etmekteyim.

HAKKIMDA İLETİŞİM