Bütüncül Psikoterapi Nedir
PSİKİYATRİ

Bütüncül Psikoterapi Nedir?

Bütüncül Psikoterapi, diğer adıyla Eklektik Psikoterapi yöntemi tek bir psikoterapi yöntemine bağlı kalmadan ve herhangi bir psikoterapi kuramının kuralları ile sınırlı olmadan iki ya da daha fazla psikoterapi türüne ait tekniklerin danışanın durumu değerlendirildikten sonra danışanın ihtiyaçları doğrultusunda uygun yöntem ve tekniklerin bir arada kullanıldığı terapi yöntemidir. İnsan davranışı ve duygularını inceleyen ve psikolojik modellerden yararlanılarak geliştirilmiş olan Bütüncül Psikoterapiler, ruhsal rahatsızlıklara sahip kişileri sağlığına kavuşturmayı amaçlamaktadır. Bütüncül Psikoterapiyi İstanbul Kadıköy bölgesinde Psikiyatrist Doktor Seher Çakmak insanın karmaşık ve çok faktörlü yapısını göz önünde bulundurarak uygulamaktadır. Psikoloji alanında son yıllarda yapılan çalışmalar tek bir terapi yönteminin danışanı bütünüyle açıklamakta yetersiz kaldığını tespit etmiştir. Bu sebeple bütüncül psikoterapiler, bilişsel yöntemler ve dinamik yöntemlerin birleşmesiyle psikopatolojik bütünlük içinde alanında uzman kişiler tarafından belli bir plan dahilinde uygulanmalıdır.

Bütüncül Psikoterapi Kadıköy bölgesinde hizmet vermekte olan Seher Çakmak’ ın ofisi Bağdat caddesi konumunda bulunmaktadır.

Randevu Al

Günümüzde yaygın olan nedir?

Günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılmaya başlayan Bütüncül (Eklektik) Terapi yönteminde psikiyatrist ya da terapist, danışanı ve yaşadığı problemleri göz önünde bulundurarak onun için en uygun terapi yöntemlerini belirlemekte ve uygulamaktadır. Bütüncül terapinin getirdiği esneklik ile geliştirilmiş olan bu yaklaşım, bütün klinik sorunlarda uygulanabilmektedir.

Bütüncül Psikoterapinin anksiyete (kaygı), stres, depresyon, panik bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk(takıntı hastalığı), bipolar bozukluk gibi duygu durum bozuklukları da dahil olmak üzere belli başlı psikiyatrik sorunlarda etkili bir tedavi yöntemi olduğu klinik olarak kanıtlanmıştır.

Bütüncül Psikoterapi Kadıköy bölgesinde yer alan Uzman Doktor Seher Çakmak Bütüncül (eklektik) Psikoterapi ile danışanlarına hizmet vermektedir.


Uzm. Dr. Seher Çakmak

Uzm. Dr. Seher Çakmak

Psikiyatrist & Psikoterapist

Caddebostan'da bulunan özel muayenehanemde hastalarımı ve danışanlarımı yüz yüze veya internet üzerinden kabul etmekteyim.

HAKKIMDA İLETİŞİM