En İyi Psikiyatrist İstanbul
PSİKİYATRİ

En İyi Psikiyatrist İstanbul

En İyi Psikiyatrist İstanbul soruları Google’a çok sık sorulmaktadır. Maalesef arama motorları doğru yanıta ulaşamaz. Aynı şekilde psikiyatristin doçent, profesör olması bilimsel çalışma yapma kriterini karşıladığını göstermekle beraber danışanına en doğru terapiyi yapma becerisinde olduğunu göstermez. Tıp fakültesinden mezun olan doktor uzmanlık sınavından başarılı olursa psikiyatri uzmanlık eğitimine başlayıp 5 yıl sonra psikiyatri uzmanı olur. Psikiyatri uzmanı olana kadar hem hastalara kullanabileceği ilaçların eğitimini alır, hem de uygulayacağı psikoterapinin esaslarını öğrenir. Bilişsel davranışçı terapi, Kabul kararlılık terapisi, Cinsel terapi, Psikoanalitik terapi yöntemleri detaylı ve uzun eğitim süreçleri sonunda öğrenilir. Bu süreçlerden aldığı bilgiler, kendi geliştirdiği yaklaşımlara göre her psikiyatrist hastaya farklı yaklaşır. Bu koşullarda psikiyatristi iyi ve kötü olarak sınıflandıramayız.

En İyi Psikiyatrist İstanbul hakkında yapılan araştırmada karşınıza çıkan geri bildirimler ve yorumlar bir dereceye kadar bilgi vermektedir. En iyi psikiyatri doktoru görevini en doğru şekilde yapandır. Görevin ana unsuru insanın ruh sağlığıdır. İnsanı, ruh ve beden olarak ikiye ayrılmakla beraber tedavide her iki durum beraber değerlendirilir. Ayrıca yaşadığı ve çalıştığı çevre ile kültürel durumu da tedavi planlamasında etkilidir.

Psikiyatri, zihinsel, duygusal ve davranışsal bozuklukların teşhisi, tedavisi ve önlenmesiyle ilgilenen tıp dalı olup evrensel etik değerlere bağlıdır.

Randevu Al

Bir psikiyatrist, madde kullanım bozuklukları da dahil olmak üzere ruh sağlığı konusunda uzmanlaşmış bir tıp doktorudur. Psikiyatristler, psikolojik sorunların hem zihinsel hem de fiziksel yönlerini değerlendirme konusunda yetkindir.

İnsanlar birçok nedenden dolayı psikiyatrik yardıma başvururlar. Panik atak, korkutucu halüsinasyonlar, intihar düşünceleri veya sesler duymak gibi sorunlar ani olabilir. Veya hiçbir zaman geçmeyen üzüntü, umutsuzluk veya endişe duyguları daha uzun süreli olabilirler ve günlük yaşamda sorunlara yol açabilir.

Psikiyatri uzmanları hastalara ve ailelerine çağdaş, bilimsel ve etik ilkelere uygun en doğru tedaviyi sunarak hizmet etmelidir. Bu hizmet verilmesi esnasında, lüzum halinde tıbbın diğer branşlarındaki meslektaşlarımıza veya psikiyatrinin yan dallarında uzmanlaşmış kişilere danışmak isteyebilirler.

Psikiyatristler mesleki görevlerini yerine getirirken hastaların adil ve eşit tedavi hakkının, sosyal adaletin ve herkes için eşitliğin uygulayıcısı ve savunucusu olmalı, tıp mesleğinin ilkeleri ile psikiyatrinin bilimsel ve etik ilkelerine uygun hareket etmelidir.

Psikiyatristler, psikiyatri alanındaki bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek uygulamalarına yansıtmalı ve bu tür yeni bilgileri meslektaşları ile paylaşmaktan kaçınmamalıdır. Araştırmalarının amacı psikiyatrinin bilimsel sınırlarını genişletmek olmalıdır.

Randevu Al

Ne zaman bir psikiyatriste görünmeliyim?

Ne zaman bir psikiyatriste görüneceğinize karar vermek, genellikle belirtilerinizin ve günlük deneyimlerinizin samimi bir öz değerlendirmesini gerektirir. Belirli bir zihinsel sağlık durumunu kendi kendinize teşhis etmeye çalışmamanız gerekse de, sağlıksız ve günlük yaşamınızı bozan davranışların, duyguların ve düşünce kalıplarının farkına varabilir ve bunları not edebilirsiniz.

Akıl sağlığı koşulları için yardım aramak zor ve bunaltıcı olabilse de, bunu yapmak çok önemlidir. Akıl sağlığı sorunları çok yaygındır ve ruh sağlığınız fiziksel sağlığınız kadar önemlidir, eğer yaşam kalitenizi olumsuz etkiliyorlarsa, bu yardım aramanız gerektiğinin açık bir işaretidir.

Bazı durumlarda, belirtilerinizi onlarla paylaşırsanız, birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcınız sizi bir psikiyatriste sevk edebilir. Ancak, tercih ederseniz, teşhis ve tedavi planı için genellikle doğrudan bir psikiyatriste gidebilirsiniz.

Randevu Al

Aşağıdaki semptomlardan veya deneyimlerden herhangi birine sahipseniz, bir psikiyatriste görünmeyi veya birinci basamak sağlık uzmanınıza söylemeyi düşünebilirsiniz:

• Duygularınızı yönetememe veya kontrol edememe.

• Sürekli veya sık sık öfke veya hiddet nöbetleri.

• Aşırı veya mantıksız korkular.

• Riskli davranışlarda bulunmak.

• Aşırı endişe ve/veya üzüntü.

• Uyku düzeninde önemli değişiklikler.

• Madde kullanımı.

• Yeme bozuklukları.

• Okulda veya işte performansın düşmesi.

• Sosyal durumlardan geri çekilme.

• Kendine zarar verme düşünceleri.

Unutmayın, bir akıl sağlığı durumu için yardım almakta veya yardım istemekte utanılacak bir şey yoktur. Ne kadar erken yardım ve tedavi ararsanız, o kadar çabuk daha iyi hissedersiniz.

Randevu Al


Uzm. Dr. Seher Çakmak

Uzm. Dr. Seher Çakmak

Psikiyatrist & Psikoterapist

Caddebostan'da bulunan özel muayenehanemde hastalarımı ve danışanlarımı yüz yüze veya internet üzerinden kabul etmekteyim.

HAKKIMDA İLETİŞİM